Wie zijn wij?

Wij zijn een vriendenkring van gebrevetteerde Para's en/of Commando's die fier zijn gediend te hebben in een Belgische of buitenlandse Parachutisten, Commando en/of Para-Commando eenheid.

Wie mag lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden. Meer info.

Europese Parachutisten

ANPCV is lid van de Unie der Europese Parachutisten (U.E.P.), een organisatie die een 10-tal militaire parachutistenverenigingen samenbrengt.

Recentste Magazine

Flash Info

Recente plechtigheden

SAS SOE Kortrijk / Courtrai

Herdenkingsplechtigheid voor de gesneuvelde Kortrijkse SAS, SOE en Para-commando's.

View album

Boek SFG - Livre SFG

Voorstelling van het boek "75 jaar Special Forces"

Présentation du livre "75 ans Forces Spéciales"

View album

Assemblée Generale - Algemene Vergadering 2017

Assemblée Generale à Beloeil - 31 mars 2017

Algemene Vergadering 2017 te Beloeil - 31 maart 2017

View album

Recente activiteiten

Sprongdag / Journée de saut Schaffen

Sprongdag voor de oudgedienden paracommando's

Journée de saut pous les anciens para-commandos

View album

Klimdag / Journée d'escalade

Klimdag te Marche-les-dames voor de oud para-commando's

Journée d'escalade á Marche-les-Dames pour les anciens.

View album

Raid de Logne 2017

Raid de Logne de l'ANPCV Liège

View album
© 2018 ANPCV vzw - Contactformulier
Development by branckaerts.be | Login