Wie zijn wij?

Wij zijn een vriendenkring van gebrevetteerde Para's en/of Commando's die fier zijn gediend te hebben in een Belgische of buitenlandse Parachutisten, Commando en/of Para-Commando eenheid.

Wie mag lid worden?

Zij die een “A” brevet Commando en/of Parachutist in de schoot van het Belgisch Leger bekomen hebben en die eervol gediend hebben kunnen effectief lid worden. Anderen kunnen sympathisant worden. Meer info.

Europese Parachutisten

ANPCV is lid van de Unie der Europese Parachutisten (U.E.P.), een organisatie die een 10-tal militaire parachutistenverenigingen samenbrengt.

Recentste Magazine

Flash Info

Recente plechtigheden

Welvaert Lucien 2018

Gent 2018-11-24

View album

Wapenstilstand / Armistice 2018

Brussel / Bruxelles 2018-11-11

View album

Walcheren 2018

Antwerpen 2018-11-01

View album

Recente activiteiten

Raid de Logne 2018

ANPCV Liege

View album

Sprongdag / Journée de saut Schaffen

Sprongdag voor de oudgedienden paracommando's

Journée de saut pous les anciens para-commandos

View album

Klimdag / Journée d'escalade

Klimdag te Marche-les-dames voor de oud para-commando's

Journée d'escalade á Marche-les-Dames pour les anciens.

View album
© 2019 ANPCV vzw - Contactformulier
Development by branckaerts.be | Login